«Ατομικός» σκληρός δίσκος με 1000πλάσια χωρητικότητα

Μεγάλες αλλαγές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα συστήματα αποθήκευσης δεδομένων μπορεί να φέρει ένα τεχνολογικό επίτευμα ερευνητών του Ελβετικού Ινστιτούτου Φυσικής και της ΙΒΜ: Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών δεκαετιών, δημιούργησαν τον πρώτο μαγνήτη που αποτελείται από ένα και μόνο άτομο. Το επίτευγμα μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία σκληρών δίσκων με 1.000 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Αν κανείς κόψει έναν μαγνήτη στη μέση, αυτό που προκύπτει είναι δύο μικρότεροι μαγνήτες. Η διαδικασία μπορεί θεωρητικά να επαναληφθεί ξανά και ξανά. Ομως, όσο μικρότεροι είναι οι μαγνήτες, τόσο πιο ασταθείς. Από ένα μέγεθος και κάτω, η πολικότητά τους αντιστρέφεται αυθόρμητα και απρόβλεπτα. Αυτό θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην περίπτωση των σκληρών δίσκων, οι οποίοι αποθηκεύουν τα δεδομένα σε δίσκους χωρισμένους σε μαγνητικές περιοχές, καθεμία από τις οποίες περιέχει ένα bit πληροφορίας.

Στους σκληρούς δίσκους, κάθε μαγνητική περιοχή αποτελείται από περίπου ένα εκατομμύριο άτομα. Τώρα, μπορεί να είναι "μονοατομική" -

Η ομάδα ερευνητών της IBM και του Ελβετικού Ινστιτούτου Φυσικής παρουίασαν ήδη το πρώτο ατομικό μαγνητικό bit.

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από δύο άτομα του στοιχείου όλμιου, τα οποία κάθονται πάνω σε μια πλάκα από οξείδιο του μαγνησίου, κατεψυγμένη σε θερμοκρασία πέντε βαθμών πάνω από το απόλυτο μηδέν.

Θεωρητικά το σύστημα θα μπορούσε να μεγαλώσει και να αξιοποιηθεί σε σκληρούς δίσκους με πυκνότητα δεδομένων ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από ό,τι στους σημερινούς δίσκους. Oi ερευνητές πιστεύουν ότι στην πράξη η αύξηση της πυκνότητας θα περιοριζόταν στις χίλιες φορές.

Για να αξιοποιηθεί όμως το "ατομικό" μαγνητικό bit, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της χαμηλής θερμοκρασίας στην οποία πρέπει να διατηρείται το σύστημα.