Πανελλήνια πανδικαστική συγκέντρωση στον Άρειο ...

31-08-2012 21:15:20

 Σε πανελλήνια πανδικαστική συγκέντρωση μπροστά στον Άρειο Πάγο καλούν οι δικαστικές ενώσεις στις 5 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας στην προοπτική περαιτέρω μείωσης των αποδοχών τους και επιδιώκοντας άμεση συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Δικαιοσύνης και τους πολιτικούς αρχηγούς.Οι δικαστικές ενώσεις καλούν επίσης στις 17 Σεπτεμβρίου -πρώτη ημέρα του δικαστικού έτους- σε πανδικαστικές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στις εφετειακές έδρες.Σε ανακοίνωσή τους, οι δικαστικές ενώσεις διευκρινίζουν πως, «μετά το θόρυβο των τελευταίων ημερών για το θέμα των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών και τις φημολογούμενες περαιτέρω μειώσεις», το Σύνταγμα «επιβάλλει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών», οι αποδοχές των οποίων «μπορούν να συγκρίνονται μόνο με εκείνες των λειτουργών των άλλων δύο εξουσιών (νομοθετικής και εκτελεστικής), των οποίων κατά πολύ υπολείπονται».Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αποδοχές των δικαστικών έχουν «ήδη μειωθεί σε ποσοστό 40%». Οι δικαστικοί λειτουργοί πρώτου βαθμού, «το ήμισυ των 4.000 δικαστικών λειτουργών» όπως αναφέρουν, έχουν καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.860 ευρώ και επισημαίνουν «ότι ο μέσος όρος είναι πολύ κατώτερος των 65.000 ευρώ που ανακριβώς έχει ανακοινωθεί».Οι δικαστικοί δηλώνουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση «αντίκειται στο Σύνταγμα» και αναφέρουν πως εάν υιοθετηθούν νέες περικοπές θα επηρεαστεί άμεσα η απονομή της Δικαιοσύνης και «θα μας υποχρεώσει να αναθεωρήσουμε την στάση μας ανάλογα με τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε δικαστήριο και σε κάθε κλάδο».Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr