Σχέδια για ρύθμιση στεγαστικών

Σχέδια για ρύθμιση στεγαστικώνΕναλλακτικές προτάσεις εξετάζουν οι τράπεζες για μείωση της μηνιαίας δόσης στο 30% του μισθούΣειρά προτάσεων για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το στεγαστικό τους δάνειο επεξεργάζονται οι τράπεζες. Στόχος είναι το ποσό της μηνιαίας δόσης να μην ξεπερνά το 30% των αποδοχών του δανειολήπτη ή ακόμα και το 25% για τις περιπτώσεις εξαιρετικά χαμηλά εισοδημάτων, καθώς αυτό ευθυγραμμίζεται και με την πρόταση της κυβέρνησης. Επίσης, σημαντικές πιθανότητες συγκεντρώνει και το σενάριο επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής των 40 ετών που είναι σήμερα η ανώτερη διάρκεια που εφαρμόζουν οι τράπεζες, καθώς λειτουργεί συμπληρωματικά με το «πλαφόν» του 30%.Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι η δυνατότητα ενοικίασης από τον δανειολήπτη της κατοικίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. τρία χρόνια, και η προοπτική επαναγοράς της με νέο δάνειο και νέους όρους μετά την πάροδο της περιόδου ενοικίασης. Το μέτρο έχει εφαρμοστεί σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Ουγγαρία. Τις προτάσεις για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων επεξεργάζεται ήδη κάθε τράπεζα ξεχωριστά και σε συνεργασία και με την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.Αύξηση επισφαλειώνΟι επισφάλειες στα στεγαστικά δάνεια διαμορφώνονται σήμερα στο 15%. Οι οφειλές που είναι σε τρίμηνη καθυστέρηση διαμορφώνονται στα 11,5 δισ. ευρώ περίπου, σε σύνολο δανείων 77 δισ. ευρώ.ΣXETIKA ΘEMATA