Τα Reactions διαθέσιμα και στον Facebook Messenger

Ο Facebook Messenger, τόσο για τα Android όσο και για τα iOS κινητά, αποκτά τα Reactions, τα εικονίδια έκφρασης συναισθημάτων του Facebook.

Οι χρήστες του Facebook Messenger μπορούν να αντιδρούν με ένα emoji σε ένα μεμονωμένο μήνυμα που λαμβάνουν, εκφράζοντας έτσι με ένα σύντομο, αλλά περιεκτικό τρόπο τα συναισθήματά τους. Για να προστεθεί ένα από τα Reactions (love, smile, wow, sad, angry, yes, no), ο κάθε χρήστης αρκεί να κάνει tap πάνω σε ένα μήνυμα και να κρατήσει για λίγο το δάχτυλό του πάνω στην οθόνη, οπότε και εμφανίζονται τα Reactions και από εκεί επιλέγει εκείνο που τον εκφράζει.

Κάτω από τα μηνύματα μπορεί να δει κανείς τις αντιδράσεις των άλλων χρηστών σε ένα μήνυμα, ενώ με ένα tap πάνω σε ένα emoji εμφανίζονται εκείνοι οι χρήστες που το επέλεξαν, σε παράθεση. Εκτός από τα Reactions, o Facebook Messenger απέκτησε και τη δυνατότητα των Mentions, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να αναφέρει κάποιον σε μία συνομιλία και εκείνο το πρόσωπο να ενημερώνεται για την αναφορά που έγινε. Για να γίνει ένα Mention σε κάποιο πρόσωπο θα πρέπει σε μία συνομιλία να πληκτρολογήσει κανείς το @ και έπειτα το όνομα του χρήστη του Facebook στον οποίο θέλει να αναφερθεί.