Ιούλιος 2017

Πόσα περιστατικά ασφαλείας αποκρύπτουν οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων;

Οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων αποκρύπτουν τα περιστατικά ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων σε ποσοστό 40% παγκοσμίως.