«Ψαλίδι» στις αποδοχές του Αντώνη Σαμαρά και των υπουργών

Της Ελλης Tριανταφυλλου Από τη μείωση στους μισθούς του πρωθυπουργού και των υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων θα υλοποιηθεί η αποζημίωση στους κτηνοτρόφους, για την οποία ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς είχε δεσμευτεί προεκλογικά.Σε μία κίνηση με συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, η οποία σημειωτέον δημοσιοποιήθηκε την ώρα που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας το νέο κύμα μέτρων, ο κ. Σαμαράς έδωσε εντολή στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα να αναρτήσει προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου που έχει επεξεργαστεί με τίτλο «Περιστολή Δημοσίων Δαπανών και Ρύθμιση Θεμάτων Δημοσιονομικών Ελέγχων», στο οποίο περιλαμβάνεται διάταξη για τη μείωση της δημόσιας δαπάνης που αφοράωτη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και της πολιτικής διοίκησης της χώρας.Η διάταξη προβλέπει την περικοπή από τον πρόεδρο της κυβέρνησης και τον πρόεδρο της Βουλής του ποσού των 1.872 ευρώ μηνιαίως, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το ποσό των 1.404 ευρώ μηνιαίως, από τους υπουργούς και τους υφυπουργούς που έχουν την ιδιότητα του βουλευτή το ποσό των 935 ευρώ μηνιαίως και από τους υπουργούς και τους υφυπουργούς που δεν έχουν την ιδιότητα του βουλευτή το ποσό των 468 ευρώ μηνιαίως.Επίσης, επίκειται η έκδοση απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών η οποία θα ρυθμίζει τις αποδοχές των γενικών γραμματέων υπουργείων κ.λπ.Το Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμά ότι από τις ρυθμίσεις αυτές θα προκύψει περιστολή της δημόσιας δαπάνης στο επίπεδο των 9 έως 10 εκατ. ευρώ ετησίως - ποσό που θα αξιοποιηθεί ως δημοσιονομικό ισοδύναμο για την απόδοση της εξισωτικής αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους.Μαχαίρι όμως μπαίνει με το ίδιο νομοσχέδιο και στα κονδύλια για μισθώματα κτιριακών εγκαταστάσεων από φορείς του Δημοσίου. Λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει ο πρωθυπουργός προς τους υπουργούς για να του αποστείλουν αναλυτικό κατάλογο με τα κτίρια που έχει στην κατοχή του το κάθε υπουργείο, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για τη μείωση των μισθωμάτων σε όσα κτίρια εξακολουθεί να μισθώνει το δημόσιο.Συγκεκριμένα, για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος έως τα χίλια (1.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), από από τα χίλια και 0,01 (1.000,01) ευρώ έως τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), από τα δύο χιλιάδες και 0,01 (2.000,01) ευρώ έως τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και για το ποσό του μηνιαίου μισθώματος που υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000 ) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).Το Γενικό Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμά ότι από τη ρύθμιση αυτή θα προκύψει περιστολή της δημόσιας δαπάνης στο επίπεδο των 15 έως 17 εκατ. ευρώ ετησίως.