Μια απλή σκέψη: H ψήφος σου μπορεί και να τα αλλάξει ...

"Μία απλή σκέψη". Αυτός είναι ο τίτλος από ένα mail που κυκλοφορεί στο Internet και πρόκειται στην ουσία για ένα σύνολο από απλές και άκρως ρεαλιστικές σκέψεις που οδηγούν στο μόνο ίσως λογικό συμπέρασμα...Δεν βλέπουν