ΝΕΡΙΤ: Ανοιξαν 4 θέσεις γενικών διευθυντών

Με ανακοίνωσή της ΝΕΡΙΤ AE, απεύθυνε Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τεσσάρων θέσεων γενικών διευθυντών. Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν τα τμήματα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Διαχείρισης), Περιεχομένου, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας Περιφερειακού και Τοπικού Περιεχομένου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στη διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση Γενικού Διευθυντή» το αργότερο έως την Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 και ώρα 22:00.

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τον πρόεδρο του ΔΣ- διευθύνοντα σύμβουλο της ΝΕΡΙΤ με την υποστήριξη τεχνικού συμβούλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Οι γενικοί διευθυντές θα προσληφθούν με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.