υπερυπολογιστής ARIS

Ακόμα πιο ισχυρός ο εθνικός υπερυπολογιστής ARIS

Σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην υπολογιστική ισχύ όσο και στον αποθηκευτικό χώρο πραγματοποιήθηκαν στον εθνικό υπερυπολογιστή ARIS (Advanced Research Information System), τον οποίο αναπτύσσει και λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Tags: 

Σελίδες