Τι θα λέγατε να επενδύσετε σε ακίνητη περιουσία στη Σελήνη;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) βρίσκεται σε αναζήτηση μεθόδων και υλικών πόρων με σκοπό τη δημιουργία του πρώτου σεληνιακού χωριού. Ο ESA εδρεύει στην Κολωνία της Γερμανίας ωστόσο βρίσκεται σε συνεργασία, στα πλαίσια του σχεδιασμού αυτού του χωριού, με ομάδες ερευνητών από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και με μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων με ειδικότητες από μηχανικούς μέχρι βιολόγους. Ανάμεσα τους είναι κι ένας τελειόφοιτος φοιτητής αρχιτεκτονικής ο Άγγελος Χρυσοβαλάντης-Αλφατζής, στον οποίο έχει ανατεθεί να σχεδιάσει κατοικίες κατάλληλες γι αυτό το σεληνιακό χωριό. Όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, μια κατοικία στη Σελήνη δεν μπορεί να είναι ένα κλασσικό σπίτι σαν αυτό της εικόνας προκειμένου να είναι κατοικίσιμη. Αντιθέτως πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές και αντίξοες συνθήκες που επικρατούν εκεί. Τέτοιες είναι η έκθεση σε διαφόρων εντάσεων ακτινοβολίες, οι μεγάλες και απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, η μειωμένη βαρύτητα, οι πτώσεις μικρών μετεωριτών.

Έτσι οι κατοικίες που μελετώνται και σχεδιάζονται αυτή τη στιγμή από τον Έλληνα φοιτητή, πρόκειται να κατασκευαστούν στη βάση σεληνιακών κρατήρων και μάλιστα να θαφτούν μέσα σε αυτούς. Μέχρι στιγμής σχεδιάζεται η αποστολή φουσκωτών μονάδων στη Σελήνη, που θα εγκατασταθούν στη βάση ενός κρατήρα στη νότια περιοχή της Σελήνης μαζί με την τοποθέτηση ενός συστήματος υποστήριξης της ζωής σε κάθε φουσκωτή μονάδα. Επιπλέον το κατασκεύασμα αυτό θα σκεπαστεί με σεληνιακό έδαφος το οποίο θα αποτελέσει ένα είδος μόνωσης- προστασίας από τις ακραίες σεληνιακές συνθήκες που αναφέραμε παραπάνω. Βάσει των οδηγιών και στόχων του ESA, ο Άγγελος Χρυσοβαλάντης-Αλφατζής επικεντρώνει τον όλο σχεδιασμό στην εύρεση υλικών από τους σεληνιακούς ήδη διαθέσιμους πόρους. Μελετάται η χρήση μη επεξεργασμένων σεληνιακών πετρωμάτων για τις κατοικίες αλλά και για άλλες αρχιτεκτονικές κατασκευές. Η άντληση υλικών και πόρων επιτόπου στο χώρο της κατασκευής ως κύρια μέριμνα του ΕSΑ γίνεται χάριν οικονομίας αφενός αλλά και καλύτερης προσαρμογής κατοικιών και ενοίκων στις δεδομένες ειδικές σεληνιακές συνθήκες αφετέρου.