Επτά στα δέκα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Επτά στα δέκα νοικοκυριά (ποσοστό 69,1% του πληθυσμού της χώρας) έχουν σήμερα πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καταγράφοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2015.

Παράλληλα, την τελευταία πενταετία (2011- 2016) σημειώθηκε αύξηση 37,7% στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την κατοικία καθώς και αύξηση στην εν κινήσει χρήση του.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτομα, έτους 2016, που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.

Στην έρευνα ερευνήθηκαν 4.774 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16-74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Αναλυτικά, όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας, επτά στα δέκα νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 69,1%).

Την τελευταία πενταετία (2011-2016) καταγράφεται αύξηση 37,7% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία, ενώ σε σχέση με το 2015 παρατηρείται μικρή αύξηση 1,5%.

Σε ότι αφορά στις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αύξηση, σε σχέση με το 2015, καταγράφεται στα νησιά Αιγαίου και Κρήτη και στην Αττική (7,7% και 4,5% αντίστοιχα), σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα (οριακή αύξηση 0,2%), ενώ μείωση 5,5% παρατηρείται στην Κεντρική Ελλάδα.

Ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 68,1% του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας με ένα τουλάχιστον μέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση με το 2015, αύξηση 1,5%.

Αναφορικά με τους κυριότερους λόγους μη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία, σύμφωνα με την έρευνα, αυτοί είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%), β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και γ) ότι το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό (19,9%).

Χρήση Διαδικτύου
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το α΄ τρίμηνο του 2016, χρήση διαδικτύου έκανε το 69,1% του πληθυσμού της χώρας, ηλικίας 16-74 ετών.

Τακτική θεωρείται η χρήση του διαδικτύου τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και πραγματοποιείται από το 95,6% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α΄ τρίμηνο του 2016, ποσοστό αυξημένο κατά 1,4% σε σχέση με το 2015 (94,3%).

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης όσων χρησιμοποίησαν το α΄ τρίμηνο του 2016 το Διαδίκτυο, από την έρευνα προκύπτει ότι το διαδίκτυο χρησιμοποίησε το 94,1% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (μεταπτυχιακά / διδακτορικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας, κολλέγιο διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ετών), το 79,5% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, κολλέγιο διάρκειας μέχρι δύο έτη, Λύκειο -Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ-, ΤΕΣ/ΤΕΕ -β΄ κύκλο) και το 33,9% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Επαγγελματική σχολή/Τεχνική επαγγελματική σχολή/ Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο -α΄ κύκλο-, Γυμνάσιο, Δημοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης).
Πρόσβαση από φορητές συσκευές

Σύμφωνα με την έρευνα, επτά στους δέκα χρήστες (68,1%) του Διαδικτύου κατά το α΄ τρίμηνο του 2016 συνδέθηκαν εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), μέσω κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.), παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%, σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2015.

Από όσους συνδέθηκαν στο Διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους με κινητή συσκευή, το 59,9% χρησιμοποίησε κινητό ή smart phone, το 34,3% φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (π.χ. laptop, tablet) και το 0,9% άλλη συσκευή (π.χ. PDA, MP3 player, e-book reader,φορητή κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.).

Το υψηλότερο ποσοστό εν κινήσει σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφεται για τους νέους ηλικίας 16-24 ετών, εννέα στους δέκα (89,7%) που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο, συνδέθηκαν σε αυτό και από κινητή συσκευή, εκτός κατοικίας και εκτός χώρου εργασίας/εκπαίδευσης για μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές.

Αναφορικά με το δίκτυο που χρησιμοποιείται για την εν κινήσει σύνδεση, αύξηση καταγράφεται τόσο για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όσο και για το ασύρματο (WiFi), 21,4 % και 4 %, αντίστοιχα, μεταξύ των ετών 2015 και 2016.

Λόγοι χρήσης του Διαδικτύου
Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου με ποσοστό 85,3%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα, με ποσοστό 81,9%.

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν για όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το α΄ τρίμηνο του 2016, για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου, κατά φθίνουσα σειρά, παρουσιάζονται ακολούθως:

Διάβασμα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά: 85,3%.

Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 81,9%.

Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων: 74,7%.

Συμμετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.): 67,5%.

Παρακολούθηση video με χρήση υπηρεσιών διαμοιρασμού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το YouTube: 59,9%.

Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά με ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύματα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ.: 58,8%.

Παρακολούθηση μουσικής (web ραδιόφωνο, μουσική από online μουσικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο / clouds κ.ά.): 47,4%

Πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime):46,5%.

Xρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα: 39,9%.

«Ανέβασμα» σε ιστοσελίδα κειμένου, φωτογραφιών, μουσικής, videos, λογισμικού κ.λπ. προκειμένου να τα μοιραστούμε με άλλους: 34,9%.

Συμμετοχή σε παιχνίδια ή «κατέβασμα» λογισμικού για παιχνίδια:31,8%.

Πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 27,7%.

Παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς μετάδοσης (streamed TV) είτε μεταδίδεται ζωντανά είτε μέσω τηλεοπτικών σταθμών (catch up): 14,9%.

Παρακολούθηση ταινιών/σειρών μέσω της υπηρεσίας «video on demand»: 11,9%.

Χρήση λογαριασμού (π.χ. PayPal) για την πληρωμή ειδών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν από το διαδίκτυο: 11,7%.

Δημιουργία ιστοσελίδας ή blog: 6%.

Κλείσιμο ραντεβού με γιατρό μέσω της ιστοσελίδας νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας: 3%.

Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών μέσω δημοπρασιών π.χ. μέσω e-Bay: 2,8%.

Οι δραστηριότητες για τις οποίες καταγράφεται αύξηση, σε σχέση με το 2015, είναι η πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (+33,2%), η χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύματα (+27,9%), η πραγματοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, με χρήση web κάμερας μέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, κ.ά) (+5,7%) και η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (+5,6%).